Abstrakt konst – Något konstigt?

Abstrakt konst är ett av de roligaste områden inom konsten. Här finner vi alla målningar som inte föreställer något. Men hur går det ihop det betyder egentligen att allting som målas som inte föreställer någonting är abstrakt konst. Den första tanken jag får är de teckningar som små barn målar på förskolan. Det är höjden av abstrakt konst då ingen ser vad dessa teckningar kan föreställa. Med andra ord är de värdiga titeln abstrakt konst, eller som de i lite finare ord heter icke föreställande konst. Den abstrakta konsten växte sig stark redan under renässansen med de målare som fanns på den tiden. Gemensamt för alla de tavlor som målas med hjälp av abstrakt konst är att de är tidlösa, det finns inget som håller dem fast i tiden då motiven inte går att ställa mot någon del av tiden eller respektive eror och tidslinjer. Uttrycket att aldrig går ur tiden stämmer verkligen med den abstrakta konsten. Abstrakt konst har ändå sitt ursprung in något här i verkligheten, exempelvis kubismen som var en stor del av den abstrakta konsten. Som namnet skvallrar om målades verkligheten i form av kuber. Kubismen började med en utveckling av dåtiden landskapsmotiv, där kuber tog över och gjorde om motivet till något som knappt blev igenkännligt sett utifrån ett verklighetsperspektiv.

Hela tanken med den abstrakta konsten var att det var upp till betraktaren att läsa in motivet och då var det inte längre konstnären som ägde motivet. Vilket skulle komma slå ner som en bomb för de besökare som kom att se motiven på tavlorna. Det blev kul att gå på gallerier, alla kunde se allt i motiven och det var inte längre några begränsningar. Sannolik kom nog fler konstnärer fram till stora scenen då tekniken inte syntes på samma sätt då det inte var någon verklighet som fanns avbildad i motivet.